16.9. Zahajovací výlet

od 18. 9. začínají schůzky

22. - 23.9. Open-air festival Skautská  Alternativa

6. - 8.10. Puťák (skautky + skauti do sedmé třídy) 

20. - 22.10. Výprava pro rovery a starší skauty

14. 10. Výprava pro vlčata

11.11. Výprava + Promítání fotek pro rodiče 

26.11. Hra po Praze (skautky, skauti, roveři) 

15. - 17.12. Vánoční výlet

Login Form